Myran

På Myran går våra yngsta barn, åldern här är 1-3 år. Vi har ca 8-12 barn, med 2-3 pedagoger.

Även på Myran arbetar vi enligt montessoripedagogiken, där vi noga har valt ut meningsfulla, stimulerande aktiviteter och material för barnen. Här kan barnen få tvätta händerna i lugn och ro, leka med diverse hällövningar, eller kanske träna på att knäppa knappar?!

Vi har även en gedigen språkavdelning, där barnen kan titta på olika intressanta bilder, känna och klämma på diverse material antingen på egen hand eller i grupp.

Vill man få utlopp för sin kreativa sida kan man välja att måla eller kanske rita. Barnen har även tillgång till diverse utmanande pussel och sinnestränande material.

Vi har även en del traditionella leksaker, så som duplolego, dockor, bilar osv.

En dag i veckan försöker vi gå till skogen med barnen där vi utforskar vår natur!
Innan lunch har vi en liten samling då vi oftast sjunger, leker eller kanske läser en saga!