Montessoripedagogiken

Montessorpedagogiken är väldigt jordnära, men ändå väldigt transparent. Den bygger på att uppnå en inre ro och harmoni. Barnen är våra grundstenar till att bygga en bättre värld.

Maria Montessori såg barnen som jordens byggmästare. Vi vuxna måste ta ansvar för barnens framtid för det är de som ska ta hand om vår värld i framtiden. Barnen är en länk mellan alla generationer.

Vårat material
I montessoripedagogiken finns diverse olika material, som allt är utvecklat av Maria Montessori efter noggranna observationer av barn. I allt material finns en så kallad felkontroll, det vill säga barnet märker själv om hen gör rätt eller fel. På så vis blir barnet mer självständigt när hen inte behöver be en lärare om hjälp vid rättning.

Vi har som mål att hjälpa barnet bli en självständig individ.

Vi bör hjälpa barnet, inte längre för att vi ser det som en ynklig och svag varelse, utan för att det är utrustad med stora kreativa krafter, som är så ömtåliga att de behöver försvaras på ett kärleksfullt och förnuftigt sätt”
Maria Montessori

Det är otroligt viktigt att montessoriläraren är familjär med allt detta material så hon är förberedd. Montessorimaterialet är tänkt att ge barnen nycklar, till att utforska.

Dessa material är indelade i fem grupper:

Praktiska livet
Dessa övningar kommer just från praktiska livet. Det kan till exempel vara vattna blommor, torka bord, skala morot, träna på att hälla vatten, putsa skor.

Sinnestränande material
Inom denna grupp hittar du något för varje sinne. Det finns material som hjälper det yngre barnet att träna på färger, såväl som alla geometriska former. Det finns smakflaskor för att utveckla smaken, det finns luktdosor för att träna upp luktsinnet, ja det finns något för varje sinne!

Språk
Här finns sandpappersbokstäver, för de som precis börjar lära sig bokstäver, vilket brukar ske när barnet är 3-4 år. Därefter kan man gå hur långt som helst inom skrivning och läsning, med hjälp av rörliga alfabetet, ordlekar med till exempel adjektiv, verb och så vidare.

Matematik
När barnet är ca 4 år introduceras hen till matematikens värld! Här finns material för att lära sig siffrorna 1-10, samt att fortsätta med tontalen och varför inte de fyra räknesätten.

Kultur
Detta är en stor grupp, som innehåller till exempel konst, zoologi, botanik, geografi, historia. Varför inte lägga ett världsdelspussel eller rita flaggor. Du kan även lära dig mer om svampar och bär, eller kanske Mozart! Här finns något att utforska inom varje område.

I allt detta har montessoriläraren en viktig roll. En montessorilärare är en person som utåt sett kan verka ganska passiv, men i vårat inre arbetar vi för fullt. En montessorilärare ska inte vara för påflugen, utan låta barnet växa och arbeta i sin egen takt, självständigt.

”Läraren fyller ändå många funktioner. Hennes medverkan är långt ifrån utesluten men den blir klok, känslig och tar sig olika former. Det finns inget behov av hennes ord, hennes energi, hennes stränghet utan det som behövs är vishet, förmåga attveta när hon ska betjäna, närma sig och dra sig tillbaka, när hon ska tala och när hon ska hålla tyst i enlighet med vad som behövs. Hon måste bli moraliskt vaken, något som inte krävs av någon annan metod, och måste förvärva en blandning av lugn, tålamod, kärlek och medmänsklighet. Hennes främsta kvalifikationer utgörs av dygder, inte ord.”
Upptäck Barnet, M.Montessori

Vår målsättning på Enebybergs Montessoriförskola är att:

  • hjälpa barnet bli en självständig individ
  • hysa tilltro till det egna tänkandet och utförandet
  • stimulera barnet efter mognad och sin egen förmåga
  • att varje barn känner arbetsglädje genom hänsyn och omtanke
  • varje barn känner tilltro till den vuxne
  • låta barnet stå i centrum och känna att det de har att berätta är viktigt

Med hjälp av montessoripedagogiken och Lpfö 98 arbetar vi dagligen mot våra mål.