Maria Montessori

”…I did not invent a method of Education, I simply gave some children a chance to live.” (Montessori)

Året var 1890 och flickor fick inte läsa medicin i Italien, det var endast för pojkar. Men Maria Montessori, som var fruktansvärt envis, gick till Påven, Leo 13, och till slut fick Maria tillstånd att läsa medicin. Maria Montessori blev därmed Italiens första kvinnliga läkare 1896, då hon tog sin examen.

Maria Montessori tyckte inte om att bli sedd, hon ville inte att man skulle glorifiera hennes liv. Hon var en mycket envis, ödmjuk och stark kvinna. Maria föddes 1870 i Ancona, Italien.